RU
Maksim Sheyfel
Vice-President, City-Manager, Skolkovo Foundation