RU
Yuriy Saprykin
Skolkovo Foundation
Vice President, Skolkovo Foundation


Participates in sessions: