RU
Maksim Sheyfel
Skolkovo Foundation
Vice President, Skolkovo Foundation


Participates in sessions: