RU
Maya Stravinskaya

Maya Stravinskaya

CEO, JSKT Data Group