RU
Dmitry Zavyalov

Dmitry Zavyalov

Head of Entrepreneurship and Logistics Department – Plekhanov Russian University of Economics