RU
Huaiyuan XIAO

Huaiyuan XIAO

Chairman, Standing Committee of Tianjin Municipal People's Congress
Participates in sessions
06 July 10:30–09:18