RU
Maksim Sheyfel

Maksim Sheyfel

Vice-President, City-Manager, Skolkovo Foundation